Kontakt

Predajné miesto:

BUSINESS CENTER MASARYČKY
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
sekcia A, 4. poschodie

tel. č.: +421 907 603 420